Skip to main content Skip to search Skip to search results

Сања Исаковска

 Person

Found in 4 Collections and/or Records:

ДЕМ_1318 Транскрибирани теренски материјали, 2012-05-20

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4636_DEM_1318
Overview Теренска настава во село Мелница, Велес, мај 2012. Тема на истражување - Семејството на печалбарите.

ДЕМ_1351 Транскрибирани теренски материјали, 2013-08-19

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4669_DEM_1351
Overview Теренско истражување за дипломска работа во населба Ѓорче Петров, Скопје, август 2013 година. Тема на истражување - Етнографија на вечерните дружења на младите во „Ѓорче“: популарната култура во 80-те години од XX век.

ДЕМ_1385 Транскрибирани теренски материјали, 2013-03-17

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4703_DEM_1385
Overview Теренско истражување во СУГС гимназија “Орце Николов”, Скопје, 17.03.2013 година. Тема на истражување - Музејот во очите на средношколците.

ДЕМ_1394 Транскрибирани теренски материјали, 2013-05-20

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4712_DEM_1394
Overview Теренско истражување во Крива Паланка, мај 2013 година. Тема на истражување - Ноќниот живот во минатото.