Skip to main content Skip to search Skip to search results

Ненад Стефановски, живее во Крива Паланка

 Person

Found in 1 Collection or Record:

ДЕМ_1467 Транскрибирани теренски материјали, 2016-05-11

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4785_DEM_1467
Overview Теренска настава во Крива Паланка, мај 2016 година. Тема на истражување - Значајни места изградени во Крива Паланка за време на социјализмот; Состојбата во манастирот Св. Јоаким Осоговски за време на социјализмот; Места и прилики за собор во време на социјализмот.