Skip to main content

ДЕМ_1343 Транскрибирани теренски материјали, 2013-08

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4661_DEM_1343
Теренско истражување во село Маркова Сушица, Скопје, на тема - Музејската збирка во музејот на Марков манастир. Разговор со Игуменијата во манастирот.

Dates

  • 2013-08

Creator

Extent

From the Collection: DEM_1282 - DEM_1581 Volumes