Skip to main content Skip to search Skip to search results

Современ фолклор - Спортски навивачки групи

 Subject
Subject Source: Local sources

Found in 2 Collections and/or Records:

ДЕМ_1380 Транскрибирани теренски материјали, 2013-12-28

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4698_DEM_1380
Overview Теренско истражување во Скопје. Тема на истражување - Етнографија на навивачката група „Фемили Аеродром“.

ДЕМ_1523 Транскрибирани теренски материјали, 2017-09 - 2017-11

 Series — Multiple Containers
Identifier: DAEAR UKIM MK_4841_DEM_1523
Overview Теренско истражување за дипломска работа, септември - ноември 2017 година. Тема на истражување - Етнолошко истражување на припадниците на навивачката група Лозари од Кавадарци: историјат и современа состојба (Лозари Исток, навивачка група, управа, фудбал, кодекс на однесување, утакмица, песни)